Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Стежками легендарної Тустані

Список літератури на тему історії та архітектури Тустані

1. Конструктивні особливості оборонних споруд ХІІ-ХІІІ ст. Південно-Західної Русі.// Старожитності Південної Русі. Матеріали історико-археологічного семінару "Чернігів і його округа в ІХ-ХШ ст." -Чернігів: Сіверянська думка, 1993.-С.152-161

2. Stan badan archeologicznych budowli obronnych па Bojkowsczyznie.// Bojkowsczyzna.Plaj. Тези міжнародної конференції Карпатського Товариства "Бойківщина".-Ліско-Warszawa, 1993.-№ 6.-S. 130-134

3. Висотна забудова та поверховість у дерев'яному будівництві слов'янських "градів" // Старожитності Русі-України. Збірник наукових праць.— К.: Київська Академія Євробізнесу, 1994.— СІ98-204

4. Тустань - наскельна твердиня. - Київ: Головне підприємство республіканського виробничого об'єднання" Поліграфкнига", 1995.

5. Проблеми вивчення наскельних споруд та методика їх дослідження. // Наукова конференція "Скелі й печери в історії та культурі стародавнього населення України". ( Львів, 2-3 лютого 1995 року). Збірник тез повідомлень та доповідей. - Львів, 1995. - С. 82 - 84.

6. Заселенність Українських Карпат у княжий період (IX-XIV ст.) // Народознавчі зошити. - 1996.- №. 1.- С. 37-47

7. Тустань. Державний історико-культурний заповідник. // Сколівщина. -Львів: Інститут народознавства НАН України. 1996. -С- 38-69

8. Міста, дерев'яне будівництво, наскельні та оборонні споруди Карпат ЇХ- XIV ст.// Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат.У 4-х томах. -Т 1. Археологія та антропологія. -Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999.-С361-460

9. Архітектура наскельних споруд та проблема наукової реконструкції дерев 'яної забудови княжого періоду// Народознавчі зошити. 2000. -№ 2. - С. 213-221

10. Наскельні оборонні комплекси Карпат на території України і Польщі (Проблеми дослідження та інтерпретації). // Етногенез та рання історія слов'ян: нові наукові концепції на зламі тисячоліть. Матеріали Міжнародної наукової археологічної конференції. 30-31 березня 2001 року. -Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. —С. 268-276;

11. Узагальнюючі дані 25-річних досліджень наскельних споруд висвітлено автором в монографії: Тустань-давньоруська наскельна фортеця - Київ: Наукова думка, 1996.-240 с.

12. E.Poturalska. [Рецензія] M.F.Roz.ko, Tustan. Davnoraska forteca, Kiiv 1996, ss.240, streszcz. ros., pol., ang., fr., nem., rye. 120, barwnych 8, fot. 65.// Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 1999. nr.1-2. s.308-310.

<<< назад | на початок | вперед >>>

Коментарі

Ім’я або нік
Пошта
Сайт