Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Класифікація та опис рослинності національного природного парку “Сколівські Бескиди”

Перед тим, як розпочати огляд рослинності національного природного парку "Сколівські Бескиди", необхідно розглянути деякі особливості цього розділу. Фітосоціологічні дослідження рослинності України за методом Браун-Бланке вітчизняні геоботаніки розгорнули лише в два останні десятиріччя XX століття. Українська фітоценологічна школа тільки формується, хоча і спирається на великий пласт значних досягнень попередніх поколінь дослідників.

Рослинність Українських Карпат досі лишається погано вивченою на засадах флористичної класифікації. За винятком високогірної рослинності, для якої складена детальна синтаксономічна схема, фрагментарні відомості про неї можна знайти лише у працях польських і чеських ботаніків першої половини XX століття. У той же час рослинність сусідніх держав Центральної Європи - Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії - вже давно вивчається на принципах флористичної класифікації. Українські фітоценологи, починаючи вивчати рослинність Східних Карпат на тих же методичних засадах, мають змогу спиратися на розробки європейських вчених. Однак зібраний матеріал з тих чи інших обставин не завжди можна ідентифікувати з уже відомими синтаксонами, а для виділення нових одиниць виявляється недостатньо геоботанічних описів. Розцінюючи дану роботу як певний результат попереднього, дуже необхідного етапу у вивченні рослинності західної частини Українських Карпат, автори у таких випадках обмежувалися виділенням одиниць у ранзі угруповань (community), синтаксономічне становище яких у ході подальших досліджень буде уточнене. Для інвентаризації фіторізноманіття і охорони рослинності цього поки що цілком достатньо.

Друга особливість випливає з авторського ставлення до обсягу того чи іншого синтаксону і його становища у класифікації, до назв синтаксонів (зокрема, до синонімів). Ці деталі обговорюються у відповідних розділах.

Зрозуміло, що короткотермінові дослідження і наявна кількість геоботанічних описів не дозволили виявити всієї різноманітності рослинних угруповань. Однак ми сподіваємося, що принаймні лісова рослинність, яка панує у рослинному покриві національного природного парку, досліджена досить повно. Недостатність матеріалів не дозволила з однаковою повнотою відобразити особливості того чи іншого типу рослинності. Огляд класів підпорядкований наступному порядку: спочатку розглядаються класи водної і прибережно-водної рослинності, потім - болотної, лучної, пустищної, узлісної, наскельної, рудеральної, завершується огляд класами, що об'єднують чагарникову і лісову рослинність.

Деякі угруповання, відмічені у "Сколівських Бескидах", ми не змогли віднести до жодного з відомих класів. Такі ценози розглядаються у розділі "Угруповання невизначеного синтаксономічного рангу".

Коментарі

Ім’я або нік
Пошта
Сайт