Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Перспективи розвитку мисливського туризму в Сколівських Бескидах

Бандерич В.Я., Куликів О.О.,
Приндак В.П., Хоєцький П.Б.

Національні природні парки (НПП) - природоохоронні, рекреаційні, культурно-освітні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення - створюються з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність. Досвід національних природних парків зарубіжних країн свідчить про те, що поєднання охорони особливо цінних у біогеографічному та ландшафтно-естетичному аспектах природних територіальних комплексів і використання їх рекреаційного потенціалу для соціальних потреб в розвитку заповідної справи є прогресивним, популярним і економічно вигідним. В Україні до 1980 р. основними категоріями в природо-заповідному фонду були заповідники, заказники, заповідні урочища або резервати, пам’ятки природи [3]. За період з 1980 по 1990 рр. організовано три НПП площею 123200 га, що складає 0,2% території країни. За наступне десятиліття організовано ще 7, площею 410001 га (біля 0,7% території країни). В 1999 р. організований НПП “Сколівські Бескиди” на площі 35684 га.

Найпридатнішими для організації НПП виявилися гірські регіони, а також рівнинні території лісової та лісостепової зон з різноманітними слабоокультуреними ландшафтами, сприятливами для масового відпочинку. Територія НПП “Сколівські Бескиди” охоплює цінні з ландшафтно-екологічної, ботаніко- і зоогеографічної та природоохоронної точок зору гірські екосистеми. Розташований в басейнах р. Стрий та її притоки Опір в межах природно-географічних районів Верхньодністровських та Сколівських Бескид, займає північні макросхили останніх з абсолютними висотами від 600 до 1200 м. На території парку збереглися рештки природних високопродуктивних і біологічно стійких деревостанів - вікові букові ліси, еталонні смерекові і ялицеві ліси, які значною мірою відображають різноманітність лісового покриву Бескид. На території парку зустрічаються понад 50 видів рослин, занесених до Червоної книги України [2]. Багатий і різноманітний видовий склад фауни Сколівських Бескид. Тут водиться олень благородний, козуля, дика свиня, заєць-русак, лисиця, куниці лісова і кам’яна, вовк, ведмідь бурий, з рідкісних видів - зубр, борсук, горностай, кіт лісовий, рись. Із птахів гніздяться тетерев, рябчик, а також занесені до Червоної книги України: глухар, лелека чорний, підорлик малий та ін.

Природно-географічні умови національного парку дозволяють успішно розвивати не тільки гірський туризм, гірсько-лижний спорт, спортивну ловлю риби, але й мисливський туризм. Через територію парку проходять автомобільний і залізничний транспортні шляхи міжнародного значення, в околицях розташовані курорти Східниці, Сколе, Славська. Біля 50 санаторіїв, пансіонатів, баз відпочинку, кемпінгів можуть приймати вітчизняних і зарубіжних мисливців.

Мисливський туризм повинен базуватися на комплексних наукових розробках з обов’язковою екологічною експертизою. До першочергових завдань у цьому плані слід віднести [1]:

- розробку систем забезпечення відтворення високопродуктивних популяцій;
- перегляд термінів полювання та обмежень на нього;
- створення сервісу для мисливців;
- формування гнучких цін на добування мисливських тварин з урахуванням міжнародного рівня вартості даного виду рекреації;
- формування сітки вольєрних господарств;
- популяризація трофеїв мисливства;
- координація досліджень на рівні Міжнародної спілки мисливських товариств.

До категорії мисливських звірів в Україні віднесено 34 види ссавців, 25 з них зустрічаються в Карпатах, на території національного парку зустрічаються 16 видів. За матеріалами обліків проведених на території парку станом на 1 січня 2000 р. обліковано: оленя понад 420 особин, дикої свині понад 40 голів, козулі - 215, зайця біля 230 особин. Низька щільність (на 1000 га угідь) основних видів мисливських звірів (оленя 14,6 особин, дикої свині - 1,3 особини, козулі - 6,0, зайця - 6,4) пояснюється нераціональним веденням мисливського господарства в попередні роки, нераціональним використанням ресурсів мисливських тварин, виснаженням запасу звірів, порушенням структури популяції, браконьєрством.

Крім основних мисливських видів, які є найчастіше об’єктом полювання мисливців, перспективними видом мисливської фауни є ведмідь. В 70-х роках у Карпатах зареєстрована максимальна кількість ведмедів близько 1300 звірів. Щільність складала 0,5-0,7 особин на 1000 га лісових угідь. Пізніше спостерігається зменшення поголів’я, яке триває і в останнє десятиліття. В угіддях ВО “Прикарпатліс” станом на 1997 р. зареєстровано близько 125 голів, що складає біля 0,9 особини на 1000 га угідь. В угіддях ВО “Львівліс” станом на 1998 р. зареєстровано 39 голів, що складає біля 1,0 особини на 1000 га угідь. В НПП “Сколівські Бескиди” зареєстровано 24 особини, щільність - 0,6 особин. Зараз в Українських Карпатах нараховується понад 440 особин.

Необхідно приділити увагу відтворенню поголів’я зубра, які були завезені в Сколівські Бескиди в 1965 р. Нагромаджений в Україні досвід свідчить, що зубр (карпатсько-біловезька лінія) успішно пристосовується до умов окультуреного ландшафту. Але останніми роками досягнутий видом рівень чисельності почав зменшуватись. Для виправлення ситуації потребують вивчення питання оптимальної густоти заселення тваринами угідь різних типів, оптимальної величини окремих популяцій (мікропопуляцій), створення нових і подолання ізольованості існуючих місць розселення зубрів, конкурентних взаємовідносин з іншими копитними, режиму лісогосподарської діяльності і технології в місцях проживання зубрів, селекційної роботи, регулярного використання (відстріл, відлов для переселення маточного поголів’я тощо). Особлива увага має бути приділена охороні зубра від браконьєрства. В гірських умовах потребує активізації, згідно з попереднім досвідом, підгодівля зубрів та постійний нагляд за ними в зимовий період.

Таким чином, територія НПП "Сколівські Бескиди" характеризується біогеографічною різноманітністю, оригінальністю малопорушених екосистем та сприятливими для рекреації, зокрема мисливського туризму, кліматичними умовами.

Література

1. Бондаренко В.Д., Делеган І.В., Кьогалмі Т., Татаринов К.А. Мисливська зброя, полювання, ведення мисливського господарства. - К.: НМК ВО, 1993. - 116 с.
2. Заповідники і національні природні парки України. - К.: Вища школа, 1999. - 230 с.
3. Природа Карпатського національного парку // Під ред. Голубець М.А., Стойко С.М. - К.: Наукова думка, 1993. - 212 с.

Коментарі

Ім’я або нік
Пошта
Сайт