Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Яворові ліси

Справжніми яворовими лісами підсоюзу Lunario-Acerenion pseudoplatani ми вважаємо такі угруповання, у деревному ярусі яких панує Acer pseudoplatanus, на відміну від угруповань, описаних у розділі про грабові ценози, які лише за принципами франко-швейцарської фітоценологічної школи були віднесені до асоціації явірників листовикових Phyllitido-Aceretum.

Явірників не так багато у НПП "Сколівські Бескиди". Більшість їх відноситься до асоціації Lunario - Aceretum pseudoplatani. Це флористично багаті, до 38 видів на 100 м2, ценози, у складі яких зафіксовано 62 види вищих рослин, до яких слід додати ще 11: Calamagrostis villosa, Circaea alpina, Galium odoratum, Glechoma hirsuta, Impatiens noli-tangere, Lamium purpureum, Oreopteris limbosperma, Paris quadrifolia, Polystichum braunii, Rubus idaeus, Veratrum lobelianum, які наведені раніше.

Ще одне угруповання асоціації Lunario - Aceretum описане на східному і північно-західному схилах стрімкістю 25-30 градусів недалеко від вершини хребта у виділі ЗО кварталу 23 Крушельницького лісництва. Однак Lunaria rediviva у покриві представлена тут спорадично.

Яворове угруповання асоціації Асегі - Fagetum із зімкнутістю крон 70%, яке сформоване Acer pseudoplatanus (40%), Fagus sylvatica (30%), Acer platanoides (20%), Ulmus glabra (10%), описане у Сколівському лісництві. В його покриві відсутні як Lunaria rediviva, так і Phyllitis scolopendrium. За екологічними ознаками місцезростання цей ценоз виявляє подібність до асоціації Phyllitido - Aceretum, типовий представник якої описано у кв.2 Сколівського лісництва на схилі східної експозиції стрімкістю ЗО градусів. Ґрунт брилово-скелетний. Склад дере-востану 9Яв1Гр од. Яц. Зімкнутість крон 90 %, ярус В утворюють Grossularia reclinata (30-50%), Sambucus nigra (+), підріст Abies alba (5%), Acer pseudoplatanus (+), Carpinus betulus (+). Проективне покриття ярусу С становить 65%. Участь Phyllitis scolopendrium становить 10 %. Присутні також Polypodium vulgare (25%), Dryopteris filix-mas (20%), D.carthusiana (1%), Rubus hirtus (1%), Actaea spicata (+), Anemone nemorosa (+), Dentaria bulbifera(+), D. glandulosa (+), Glechoma hirsuta (+), Majanthemum bifolium(+), Mercurialis perennis(+), Oxalis acetosella (+), Phegopterisconnectilis (+), Polystichum aculeatum (+), Salvia glutinosa (+), Sedum carpaticum (+), Stellaria holostea (+), Symphytum cordatum (+), Urtica dioica (+).

Phyllitido - Aceretum - це типові угруповання гірських явірників, для яких є характерною участь у покриві Phyllitis scolopendrium. Як правило, ценози приурочені до вологих кам'янистих типів місцезростань.

У кв. 12 Сколівського лісництва на висоті біля 450 м. на схилі західної орієнтації 10° знайдено угруповання Scopolio - Aceretum. Деревостан тут зріджений (зімкнутість 40%), перестійний, склад 10 Яв. В ярусі В зімкнутістю біля 5 % - Corylus avellana, Sambucus nigra, поодинокі особини підросту Abies alba. Проективне покриття ярусу С - 99% , основу його становить Scopolia carniolica (95%), трапляються Aegopodium podagraria (+), Asarum europaeum (+), Athyrium filix-femina (+), Chrysosplenium alternifolium (+), Lunaria rediviva (+), Mercurialis perennis (+), Pulmonaria obscura (+), Symphytum cordatum (+). Яворники скополієві описані також у колишніх кварталах 7 і 10 Дубинського лісництва і у нижньому правобережжі потоку Бутивля у колишньому кварталі 52 Коростівського лісництва Сколівського ДЛГ.

Нижче на схилі стрімкістю біля 30° у складі деревостану явірника скополієвого зростає бук, зрідка ялиця, у підліску - ліщина. Це типово азональні угруповання, які трапляються на дуже кам'янистих ґрунтах, де життєвість бука помітно знижена.

Коментарі

Ім’я або нік
Пошта
Сайт