Головна
Новини НПП
Інтерактивна мапа
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Польові роботи по проекту «Збереження карпатських пралісів» завершено

польові роботи по проекту «Збереження карпатських пралісів»

Завершились польові роботи по проведення комплексних наукових досліджень старовікових лісів на території Сколіського війського лісгоспу з метою збереження цінних лісових комплексів.

Всього було обстежено 1250 га лісів Сколівського військового лісгоспу, врезультаті чого було виявлено понад 700 га старовікових лісів.

Також виявлено ряд цінний наукових об’єктів, а саме:

Рідкісне горобинове (Ass. Sorbo aucupariae- Aceretum pseudoplatani, Sass. Sorbetnm athyrietosum distentifoliae), букове (Ass. Luzulo nemorosae - Fagetum athyrietosum distentifoliae) криволісся, букові ліси з покривом із видів Allium ursmum L., Limaria rediviva L . що занесенні до Червоної книги України (1996) (Dentario glandulosae Fagetum allietosum ursini, Dentario glandulosae - Fagetum lunarietosumj Тут спостерігається рідкісне для Українських Карпат явище зростання на висоті 1150-1200 м н.р.м. вітрового варіанту смерекових чорницево-мохових суборів (Vaccinio myrtilli - Piceetum). На узліссях цих угруповань зростають рідкісні види рослин, які занесеш до Червоної книги України. Це Botrichium lunaria I. Dactylorhiza fuchsn (Üruce) Soo, Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Lilium martagon L., Platanthera bifolia (L.) Rich, та ін. В околицях г. Шибеля виявлене унікальне для території національного природного парку місцезростання рідкісної для всієї Європи лишайника лобарії легеневої Lobaria pulmonalіа (L.) Hoffra. (вид занесений до Червоної книги України).

польові роботи по проекту «Збереження карпатських пралісів»

В околицях г. Шибеля зростають лісові угруповання з перевагою у складі деревостану бука та явора, які мають важливе наукове та природоохоронне значення (як місця зростання рідкісних рослин та зосередження багатьох, в тому числі червонокнижних, видів.

польові роботи по проекту «Збереження карпатських пралісів»

Нагадуємо, що проект «Збереження карпатських пралісів» впроваджує Українське товариство охорони птахів (ТОП) в партнерстві й за фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства (Німеччина).

Василь Приндак,
Заступник директора з наукової роботи
НПП «Сколівські Бескиди»

Коментарі