Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Пластовий табір в Сколівських Бескидах

Природа - могутнє джерело пізнання,
яке через спілкування розкриває людині свої таємниці
й робить її більш чутливою до навколишнього світу.

Національний природний парк «Сколівські Бескиди» має довгу та успішну історію співпраці з Станицею Дрогобич Пласту НСОУ. Разом було проведено багато екологічних акцій та заходів, метою яких було вивчити природу, пізнати її закони. І це можливо тільки в безпосередньому спілкуванні з нею. Наприклад, вивчення рослинного і тваринного світу, пам’яток природи неможливо проводити без екскурсій, походів, експедицій і таборів. Безпосередні спостереження за природними явищами під керівництвом вихователя сприяють формуванню в дітей уявлень про взаємозв’язки і розвиток компонентів природних ландшафтів, про незахищеність і крихкість природи.

Однією з форм вивчення природи є наметові табори. Природа – це своєрідний живий музей, в якому необхідно вміти правильно орієнтуватись подібно тому, як це вимагається і в музеях, створених руками людини. Наметовий табір – спосіб синтетичного, узагальнюючого вивчення навколишнього світу. На звичайному занятті ми ізолюємо об’єкти вивчення, беремо їх кожний окремо. Тому в дитини знання роздроблені по окремих клітинках: географія, ботаніка, зоологія, птахи, комахи і т. ін. А в таборі всі предмети і явища подані в своїй природній цілісності.

Виходячи з цього, Станична старшина Станиці Дрогобич Пласту НСОУ - звернулась з проханням дозволити проводити пластовий табір на території нацпарку.

пластовий табір

Львівська округа Пласту є однією з найбільших молодіжних організацій в області, до якої належить Дрогобицька станиця. Діяльність Пласту скерована на поглиблення духовного, розумового та фізичного розвитку дітей та молоді, ЇХ соціальної адаптації, підвищення здатності інтегруватися у доросле суспільство в умовах, які швидко змінюються; формування демократичного світогляду у підростаючого покоління. Пласт ставить перед собою завдання прищепити молодим людям потребу громадської активності та готовності бути будівничими і дієвими членами громадського суспільства; пропагувати здоровий спосіб життя та попередження залежності від токсичних речовин; поширення базових економічних знань і навичок; любов до природи.

Опираючись на столітній досвід роботи, організація планує реалізувати ряд проектів, які дозволять громаді Дрогобича частково вирішувати наболілі проблеми, пов'язані з дітьми, підлітками та молоддю. Курінний пластовий табір «Легенда тіні» відбуватиметься 4-14 липня 2013 року з орієнтовною кількістю 15-20 учасників віком 12-16 років.

Також головною умовою реалізації цього табору є створення еколого - розвивального предметного середовища, яке сприяє формуванню в дітей екологічної вихованості, яка передбачає набуття уявлень про самоцінність та неповторність компонентів природи, прояв гуманних почуттів до живих істот, оволодіння початковими вміннями відчувати красу та милуватися нею, виважено поводитися в довкіллі, знати правила безпечної поведінки в природі. Слід визнавати, заохочувати і підтримувати їхню роль як посередників між самою людиною та природою.

Василь Приндак,
заступник директора з наукової роботи
НПП «Сколівські Бескиди»

Коментарі