Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Загальна характеристика орнітофауни

Специфіка формування орнітокомплексів у горах зумовлена особливостями їх географічного розташування, рельєфом, висотою над рівнем моря, складом і просторовим розподілом рослинності, гідрологічними, кліматичними та іншими умовами середовища, а також діяльністю людини, котра змінює середовище інування птахів. Специфіка території Сколівських Бескидів (крутосхилість, глибокі врізи долин, значні відносні висоти, залісеність) зумовлена, насамперед, їх літологічною будовою. Це визначило їх важкодоступність для освоєння, що стало причиною незначного поширення післялісових лук.

Загалом в орнітофауні НПП "Сколівські Бескиди" виявлені 154 видів птахів. Також тут спостерігаються 20 видів перелітних птахів, що пролітають через територію в час весняної або осінньої міграції, а також 5 видів, які в умовах Сколівських Бескид тільки зимують.

Видовий склад орнітофауни національного парку різноманітний, але оскільки Бескиди є лісовою гірською країною, тут порівняно бідно представлені водоплавні та болотні види птахів, які в регіоні переважно трапляються під час сезонних міграцій (гуска сіра Anser anser L., а також можливо й інші види гусей, журавель сірий Grus grus L., чайка Vanellus vanellus L., кульон великий Numenius arquata L., мартин звичайний Larus ridibundus L., мартин жовтоногий Larus cachinnans Pall., мартин сивий Larus canus L., крячок білощокий Chlidonias hybrida Pall.), або ж короткочасно затримуються у вузьких долинах річок Опір, Бутивля (чапля сіра Ardea cinerea L., гоголь Bucephala clangula L., крех малий Mergus albellus L., крех великий Mergus merganser L., крячок річковий Sterna hirundo L.). Загалом, птахи водно-болотного комплексу у фауні національного парку становлять тільки 18,8% (28 видів) від загального складу орнітофауни, тоді як дендрофільні види (повністю пов'язані з лісом або іншими деревними насадженнями) - 69,8% (104 види).

Найбільшу кількість видів нараховує ряд горобцеподібних Passeriformes - 82 види, серед яких найбільш чисельні представники родин мухоловкових Muscicapidae, що об'єднує 17, родина в'юркових Fringillidae - 12, а також кропив'янкових Sylviidae - 11 видів птахів. Ряд горобцеподібних включає багато цікавих видів, наприклад, - сорокопуда сірого Lanius excubitor L., що занесений до національної Червоної книги (1994).

Сорокопуд сірий

Сорокопуд сірий оселяється на узліссях уздовж лісових кордонів і річкових коридорів, активно полює на дрібних гризунів і птахів. У Бескидах цей вид гніздиться, а в малосніжні зими - зимує.

Ряд Соколоподібні - Falconiformes - у національному парку представлений двома родинами, що об'єднують 18 видів.

Найповніше в національному парку представлений ряд дятлоподіб-них - Piciformes, що в Україні об'єднує 10 видів і всі вони трапляються Сколівських Бескидах. З них тільки дятел сірійський Dendrocopos syriacus Hemp, et Ehr. утворює синантропні популяції та поширився на території національного парку лише в останні 15-20 років. Інші види дятлів меншою або більшою мірою залежать від наявності суцільних лісових масивів. Ці птахи не тільки важливі санітари лісів, вони одночасно забезпечують житлом багатьох інших тварин, які неспроможні самостійно видовбати дупло. Найбільшим серед дятлів Європи є жовна чорна Dryocopus martius L. Вона не тільки очищує стовбури хворих дерев, але й забезпечує житлом найменшу в Європі сову - сичика-горобця Glmicidium passerinumh., занесеного до національної Червоної книги.

Коментарі

Ім’я або нік
Пошта
Сайт