Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Орнітофауна річкових і прибережних екосистем НПП

Орнітофауна гірських водойм у Бескидах кількісно і якісно порівняно бідна. Це спричинено, окрім іншого, мізерною кількістю стоячих вод і низькою температурою води у проточних водоймах.

На річках досліджуваної території виділені три зони:

а) зона джерел (дрібних потоків);
б) зона водоспадів і нестабільних гравійних острівців;
в) зона річкових піщаних кіс та островів.

У зоні джерел звичайними є екологічно вибагливі, пов'язані з проточною водою пронурок Cinclus cinclus L. і плиска гірська. У зоні водоспадів і нестабільних гравійних острівців найчисленнішими є набережник Actitis hypoleucos L., пронурок, плиска гірська. В зоні річкових анастомозів, піщаних кіс та островів найчастіше трапляються пісочник малий Charadrins dubius L., ластівка берегова Riparia riparia L., рідше - крячок річковий.

На річках і потоках НПП "Сколівські Бескиди" пронурок є звичайним, місцями рідкісним видом. Окремі особини та гніздові пари виявлені на річках Опір, Стрий, Кам'янка, Орява, Бутивля та ін. Зокрема, на р. Кам'янка у гніздовий період 1996 р. виявлено 9 пар пронурків, що у середньому становить 2,3 особини на 1 км водотоку. Разом з тим, по всій довжині річки птахи розподілені не рівномірно, а лише в місцях з порівняно кращою освітленістю берегів, наявністю невеликих заплавних ділянок. У цих же місцях в 1990 р. щільність пронурка становила 0,25 особини на 1 км водотоку, анар.Стрийу 1992 p.-0,14 особини на 1 км. водотоку. У Карпатському біосферному заповіднику середня щільність пронурка досягає 3,1 особини на 1 км (найбільше - 3,8 особини на 1 км.). В. Пограничним встановлено, що протягом останніх тридцяти років північно-східна межа гніздування пронурка в районі Бескидів посунулася на 25-30 км у північно-східному напрямку.

Плиска гірська трапляється частіше від пронурка. Вона тримається біля води протягом усього позазимового періоду і лише під час міграцій її можна спостерігати далеко від водойм. Чисельність плиски гірської на р.Кам'янка становила 2,9 особини на 1 км водотоку. На гірських потоках Карпатського біосферного заповідника її щільність досягала іноді 7,0 особин на 1 км (у середньому - 5,6 особин на 1 км.).

Пронурок і плиска гірська є досить вимогливими до якості біотопу видами. Особливо важливе значення для них мають: швидка течія води (особливо для пронурка), багате камінням русло, численні перешкоди для течії (зокрема валуни, що виступають з води), наявність гніздопридатних і відпочинкових місць під мостами, в норах на березі, щілинах мурів і т.п. Ці властивості мусять бути проявлені принаймі на сотні метрів берегової лінії (зокрема, для пронурка). Довжина такого відрізку залежить від якості біотопу, кормів, а також від ширини потоку.

Згідно з даними О. Лугового та А. Дикого, у Карпатському біосферному заповіднику ці види віддають перевагу освітленим ділянкам гірських річок за умови збереження чистоти води і відсутності постійного фактора турбування. На нашу думку, для цих видів також істотне значення має чергування лотичних і ленітичних ділянок гірських водотоків.

Орнітофауна нижньої частини річок Стрий та Опір (зона піщаних кіс та островців; у межах Бескидів) представлена значно численнішою групою птахів. Досить часто трапляються зуйок малий і перевізник. Щільність гніздування пісочника малого пов'язана з площами галечникових відмілин. Вид трапляється всюди, де наявні такі стації, тобто переважно на рівнинній частині, не заходячи високо в гори. В. Пограничний відзначив, що на р.Стрий його чисельність становить 1,6 ос/км. Набережник приурочений до кам'янистих русел і вузькими річками може поширюватися високо в гори. Найвище в на території НПП пара перевізників була відзначена нами на висотах понад 800 м над р. м., хоча, згідно з даними Ф. Страутмана, вид може проникати до витоків і спостерігався на висоті понад 1020 м. над р.м.

На широких ділянках річок, в улоговиноподібних розширеннях долин часто гніздиться плиска біла. На р. Кам'янка щільність її становила 1,6 особин на 1 км водотоку, на потоці Лужанка в Карпатському біосферному заповіднику - 0,3 особини на 1 км.

Типовим видом нижніх ділянок річок Опір і Стрий (у межах Бескидів) є ластівка берегова, яка для гніздування риє нори в урвистих річкових берегах. Згідно з даними В. Пограничного, загалом на р. Стрий виявлено 51 колонію цього виду (кількість гнізд від 14 до 618) з чисельністю 223,5 ос/км. У заплаві р.Опір виявлено одну колонію виду, чисельність котрої протягом 1994-1996 pp. коливалася в межах 204-280 пар.

Крім цих, найчисельніших видів, на річках НПП відзначено також крячка річкового, мартина звичайного, лелек білого і чорного, рибалочку та ін.

Види птахів, трофічно пов'язані з водними організмами (пронурок, плиска гірська, набережник, пісочник малий), чутливо реагують на зміни у навколишньому середовищі й адекватно відображають тенденції цих змін. Тому вони можуть слугувати об'єктами моніторингу змін гірських річок і потоків під впливом природних та антропогенних процесів.

Коментарі

Ім’я або нік
Пошта
Сайт