Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Коротка історія досліджень орнітофауни

Перші описові роботи, які стосуються орнітофауни Українських Карпат, припадають на середину XIX - початок XX ст. Головна увага приділялася тоді систематиці, зовнішньоморфологічній діагностиці та вивченню біотичних особливостей окремих видів птахів. Інформація про птахів Бескидів має в них переважно характер випадкових спостережень.

Систематичні та планомірні дослідження орнітофауни Карпат розпочалися в другій половині XX ст. Але переважна більшість їх лише певною мірою, фрагментарно стосувалася території Сколівських Бескидів.

Важливим етапом вивчення орнітофауни Українських Карпат були дослідження Ф. Страутмана, результати яких вилилися в дві монографії: "Птицы Советских Карпат" (1956) та "Птицы западных областей Украины" (1963). В них автор дає еколого-фауністичну характеристику видів, аналізує їх чисельність, поширення, загальні закономірності розподілу по території регіону. Монографії Ф. Страутмана були першими з робіт, де розглядалися питання антропогенного впливу на птахів. Тут, зокрема, розглянута роль людини в поширенні птахів у горах. Відтоді опубліковано велику кількість робіт, присвячених цій темі. В частині з них наведені конкретні аспекти впливу людини на птахів (формування пташиного населення освоєних територій, аналізу орнітофауни міст тощо). В інших розглядаються найрізноманітніші реакції птахів надію антропогенних чинників.

Одним з найповніших зведень щодо птахів лісових екосистем Карпат загалом є дисертаційна робота А. Гузія (1992 р) "Орнитологические комплекси лесных зкосистем Карпат, их зкология, практическое значение и охрана". Вивчаючи орнітофауну Українських Карпат загалом, автор торкнувся питань сезонного населення лісових угруповань різних типів і груп типів лісу, проаналізував зв'язки птахів з породним складом лісостанів, рослинною поясністю тощо. У центрі уваги автора були дослідження в лісах регіону, тоді як таким унікальним екотопам як заплави річок, післялісові луки і полонини, населені пункти, уваги було приділено значно менше.

Від початку 90-х років XX ст. дослідження орнітофауни Бескидів загалом і території Сколівських Бескидів, зокрема, істотно активізувалися. З'явилася велика кількість робіт, які стосуються гніздової екології, поширення окремих видів: синяка (Columba oenas L.) (Гузій А.), крука (Corvus corax L.) (Гузій А., Башта А.), пронурка (Cinclus cinclus L.) (Пограничний В.), лелеки білого {Сісопіа сісопіа L.) (Пограничний В. зі співавт.), рибалочки (Alcedo attis L.) (Пограничний В.), могильника (Башта А.), орнітофауни Карпатської частини верхів'я басейну Дністра загалом (Пограничний В., Башта А., Козловський Р.), лісостанів різного породного складу (Гузій А., Башта А.) і наслідків впливу на неї трансформації лісового покриву та різних факторів антропогенної діляності (Башта А.), господарського використання лук (Башта А.).

Коментарі

Ім’я або нік
Пошта
Сайт