Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Національному природному парку „Сколівські Бескиди” – 20 років

20 років тому, а саме 11 лютого 1999 року Президент України підписав Указ «Про створення національного природного парку "Сколівські Бескиди"» загальною площею 35684 га., з яких 24702 га надано в постійне користування.

Метою створення парку було і залишається збереження, відтворення і раціональне використання ландшафтів західної частини Українських Карпат з типовими та унікальними природними комплексами, що мають важливе природоохоронне, естетичне, наукове, освітнє, рекреаційне та оздоровче значення.
В даний час «Сколівські Бескиди» займають чільне місце в мережі природно-заповідних об'єктів України. За геоморфологічними особливостями регіон розташування парку є середньо-гірським. Висоти рідко перевищують 1000 м н.р.м. Найвищі вершини: г. Парашка - 1268 м н.р.м., г. Зелемінь (1227 м н.р.м.), г.Великий Верх (1177,5 м н.р.м.).
Рослинність парку - типова для регіону Бескидів, де переважають корінні чисті й мішані букові та ялицеві ліси. До рідкісних для території НПП належать болотні угруповання, зокрема, низькогірське глибоке сфагнове торфовище з рідкісними для Карпат видами рослин - осокою багновою, росичкою круглолистою, журавлиною болотною.


За попередніми даними, флора парку містить близько 930 видів судинних рослин, серед яких, 40 видів занесено до Червоної книги України. Багато тут ефемероїдів - шафран Гейфелів, білоцвіт весняний, підсніжник білосніжний.


Тваринний світ Сколівських Бескидів досить різноманітний. Тут зосереджено багато видів тварин, занесених до Червоної книги України (54 види), зокрема: зубр європейський, ведмідь бурий, видра, борсук, рись, кіт лісовий, горностай та ін.


В процесі діяльності організаційну структуру було приведено у відповідність до вимог нормативно-правових документів стосовно природно-заповідних установ, посилено роботу служби охорони ПЗФ, створено структурні підрозділи з наукової, рекреаційної та еколого-освітньої роботи. Такі зміни сприяли позитивній динаміці, щодо зменшення порушень природоохоронного режиму території.
Природоохоронні лісогосподарські заходи, що виконувались в на території парку усі попередні роки були спрямовані на відтворення корінних деревостанів, що відповідають типам лісорослинних умов.
Основною формою узагальнених результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів для природно-заповідних установ є Літописи природи. За час нашої діяльності підготовлено 18 томів Літопису природи, 7 монографій, 6 ілюстрованих нарисів, 1 фотоальбом, 12 проспектів, буклетів, 154 наукових статей. Працівники установи барли участь у 103 наукових і науково-практичних конференціях, семінарах і тренінгах. Розроблено, опрацьовано та узагальнено 10 природоохоронних програм, узагальнено дані щодо видового складу флори і фауни за результатами інвентаризації виконаної співробітниками парку та науковцями інших установ, в тому числі занесених до Червоної та Зеленої книги України із визначенням місць їх локалізації, обліковано та описано об'єкти етнокультурної спадщини на теренах парку.

До основних завдань, що покладені на НПП відноситься створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах. Протягом діяльності в цьому напрямку діяльності досягнуто наступних результатів: прокладено та облаштовано 10 еколого-пізнавальних стежок та маршрутів, 2 веломаршрути і 2 автомаршрути; відкрито та облаштовано 8 рекреаційних зон та 2 туристичні притулки. Протягом 2002-2018рр. спостерігається позитивна динаміка зростання суми коштів, отриманих від надання рекреаційних послуг. Так в 2002р. надходження становили 7,2 тис. грн., 2010р. – 119,5 тис. грн., а в 2018р. – 653, 8 тис. грн.

Невід’ємною складовою роботи нацпарку є екологічна освітньо-виховна робота. До напрацювань у цьому напрямку відноситься створення 4 еколого-просвітницьких центрів, 1 еколого-інформаційний центр і 3 шкільних лісництва. Для учнів шкіл району проводять екологічні заняття на природоохоронну тематику, мастер-класи, природоохоронні акції, конкурси на кращий малюнок і твір «Людина і ліс», на кращу новорічну композицію, пасхальну писанку. Для ефективного впровадження екологічної освіти в національному парку діє програми розвитку з екологічної освіти.

Прес служба
НПП "Сколівські Бескиди"

Коментарі