Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Наскельна рослинність

Угруповання наскельної рослинності національного природного парку "Сколівські Бескиди" належать до двох класів - Asplenietea trichomanis і Sedo-Scleranthethea.

Клас Asplenietea trichomanis об'єднує угруповання, що формуються у специфічних екологічних умовах - в розщілинах скель, на кам'яних поличках. Такі ценози звичайно формуються різноманітними видами папоротей з родів Asplenium, Polypodium, Cystopteris та ін. і групою інших петрофітних видів, до яких домішується певна кількість випадкових видів. Угруповання класу являють собою одні з перших стадій розвитку рослинного покриву в ході первинної сукцесії на відслоненнях гірських порід, які підлягають ерозії.

Синтаксономічна обробка класу спирається на опрацювання подібних угруповань у Словаччині, високогір'ї Українських Карпат та фанітних відслонень Українського кристалічного щита.

До класу Asplenietea на території національного природного парку "Сколівські Бескиди" належать два порядки: Potentilletalia cauiescentis об'єднує угруповання, що зростають на карбонатних (лужних) гірських породах та Androsacetalia vandelii. До першого порядку відносимо одну асоціацію та одне угруповання.

Асоціація Cystopteridetum fragilis на вивченій території є надзвичайно рідкісною. Вона описана лише на мурах у Тустані. Зростає у вертикальній щілині у штучній кладці зруйнованої фортеці. Основою кладки є місцеві пісковики, які скріплені вапняками. Саме до вапняків, практично відсутніх у Сколівських Бескидах, приурочена дана асоціація. Проективне покриття 40%. Домінує Роа compressa (30%). Участь папоротей значна: Cystopteris fragilis 10% і Asplenium trichomanes -10%. Частина особин A trichomanes відмерла. Асоціація формується в унікальних для складених з флішу Східних Бескидів умовах на штучному карбонатному субстраті і відома лише з одного детального геоботанічного опису. її созологічне значення надзвичайно високе. Необхідно забезпечити найсуворішу охорону цього угруповання. У кв.14 Сколівського л-ва на відслоненнях вапнистого пісковику зростають порушені угруповання, що також, можливо, належать до цієї асоціації.

До цього ж порядку відносимо угруповання, яке також приурочене до карбонатних порід. Вважаємо, що зростання у цих угрупованнях Роа compressa, Opyganum vutgare, Pimpineila saxifraga може бути додатковою підставою для розділення кальцефільних і ацидофільних скельних уфу-повань на дослідженій території. Угруповання com. Asplenium trichomanes-Poa compressa поки не можемо віднести до жодної асоціації Описане в Тустані у горизонтальній (площею 600 см2 - між фортечним муром і фунтом) та вертикальній (між фортечним муром і скелею) щілинах. Проективне покриття 60-80%. Asplenium trichomanes добре розвивається, його покриття становить 50-75%. Зростають також Роа compressa (7%), Pimpineila saxifraga, Polypodium vulgare .

До порядку Androsacetalia vandelii відносять угруповання, які розвиваються на кислих (силікатних) субстратах.

Асоціація Hypno-Potypodietum спорадично трапляється по всій території парку (Сколівське, Бутивлянське, Підгородцівське лісництва). Проективне покриття Polypodium vulgare 7-40%. Покриття мохів становить 40-100%. Асоціація виявлена на брилах пісковиків у букових і ялицево-букових тінистих лісах, на вирівняних горизонтальних і вертикальних поверхнях і поличках, причому Polypodium vulgare зростає як на рівних ділянках, такі у щілинах. Серед угруповань класу на дослідженій території асоціація Hypno-Polypodietum характеризується найбільш мезофітними умовами зростання. Проективне покриття трав'янистих рослин становить 20-40%. Іноді на мохах і в розщілинах трапляється підріст деревних порід. Один з описів, здійснених на пісковиковій скелі коло Толови коня" у кв. 10 Підгородцівського л-ва, близький до асоціації Asplenio trichomanis-bivaiens-Poetum nemoralis Boscain (1970) 1971. Проективне покриття Asplenium trichomanes становить 23%, Polypodium vul-gare - 7%, зростає також Роа nemoralis. Мохи покривають 50% субстрату. Угруповання формується у косих щілинах.

Асоціація Asplenio-Polypodietum відмічена у розщілині скелі в Тустані. Проективне покриття щільне (80%). В угрупованні зростають лише Asplenium trichomanes (75%) і Polypodium vulgare (5%).

Скельна рослинність класу Asplenietea trichomanis в Українських Карпатах вивчена недостатньо повно. Для високогір'я наводяться лише дві асоціації, приурочені до карбонатних порід Свидовця, Мармароських Альп і Чивчино-Гринявських гір. У той же час скелі сухого флішу з відсутніми вапняковими відкладами, на яких зростає багато видів цього класу {Asplenium trichomanes, A. viridis, Polypodium vulgare, Cystopteris sudetica, Sedum carpaticum та ін.), розміщені переважно у західній частині Українських Карпат, у тому числі на горах Східних Бескидів. Для території Бещадського національного парку угруповання класу взагалі не наводяться. Усе це свідчить про надзвичайну синфітосозологічну цінність угруповань даного класу. У національному природному парку "Сколівські Бескиди" вони мають підлягати суворій охороні. Якщо стан локалітетів Нурпо- Polypodietum не викликає занепокоєння, оскільки Polypodium vulgare досить поширений на цій території, то майбутнє всіх інших асоціацій і угруповань знаходиться під загрозою. Особливо це стосується унікальних угруповань на карбонатних породах штучного походження на мурах фортеці Тустань. Необхідно негайно забезпечити їх збереження зменшенням можливості пошкодження екотопів і самих папоротей численними туристами. На нашу думку, цього можна досягти, установивши обмежуючі бар'єри (які б сприяли підвищенню безпеки перебування на скелях) та проводячи роз'яснювальну роботу (під час екскурсій до музею с.Урич та на аншлагах безпосередньо перед підйомом на Тустань).

Угруповання класу Sedo-Sclerarithetea у "Сколівських Бескидах" були описані лише в Тустані, на слабосформованих фунтах. Асоціація Sedo acri-Poetum compressae розвивається на поличках з дрібнопіща-ними пилуватими грунтами потужністю до 8 см. Угруповання асоціації звичайно не займають великої площі (до 0,5 м2.). Проективне покриття розріджене (30-50%), мохи розвинені нерівномірно (20-90%). Домінує Sedum acre (20-40, частіше 30%). Представлені Festuca ovina (5-10%), Poa compressa (1-5%), Thymus pulegioides (1-3%), Trifolium arvense (5%) та інші види. Серед мохів домінує Schistidium apocarpum f 10-90%), зростає також Ceratodon purpureus (10%). За наявністю у флористичному складі петрофітних папоротей Asplenium trichomanes (20%) і Polypodium vulgare (3%) виділяємо варіант Sedo acri-Poetum compressae var. Asplenium trichomanes. Він характеризується відсутністю злаків Festuca ovina i Poa compressa. Формування варіанта пов'язане із специфічними екологічними умовами зростання у комплексі кам'яних поличок і розщілин.

Угруповання com. Poa compressa-Calamagrostis aruntBnacea описане на поличці південне-західної експозиції. В угрупованні переважають злаки - Poa compressa (30%), Calamagrostis arundinacea (10%), Festuca ovina (15%), Phleum pratense, Lolium perenne. Загальне проективне покриття 60%. Серед видів класу присутній Thymus pulegioides (7%), а також наявний моховий ярус із Ceratodon purpureus (10%).

Асоціація Euphorbio-Festucetum ovinae об'єднує угруповання з досить щільним трав'яним ярусом (проективне покриття 90%), в якому домінує Euphorbia cyparissias (50%). Значне покриття мають також Trifolium arvense (20%), Festuca ovina (5%), Poa compressa (3%). Асоціація розвивається на кам'яній поличці.

Коментарі

Ім’я або нік
Пошта
Сайт