Головна
Новини НПП
Інтерактивна мапа
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Міжнародна науково-практична конференція „Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій”

Шановні колеги!

У вересні 2014 року у м. Сколе відбудеться науково-практична конференція на тему „Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій”, присвячена 15-річчю створення Національного природного парку «Сколівські Бескиди».

Пропонуємо Вам прийняти участь у роботі конференції та надіслати статті для публікації їх у збірнику, присвяченому міжнародній науково-практичній конференції.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

- охорона збереження ландшафтного та біотичного різноманіття;
- покращення стану похідних насаджень ялини європейської та відтворення корінних лісових фітоценозів;
- охорона та збереження тваринного світу,
- основні напрямки розвитку рекреаційної та еколого-освітньої діяльності

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Стаття, обсягом 3-10 сторінок повинна бути надрукована у текстовому редакторі Microsoft Word (*.doc або *.rtf). Формат сторінки – А4. Шрифт - Times New Roman, розмір шрифту – 12, інтервал – 1,5 (півтора), перший рядок абзацу – відступ 1 см. Поля – 20 мм з усіх боків. Вирівнювання тексту за шириною сторінки. Таблиці і рисунки розміщуються у тексті. Фото у форматі jpeg, tiff додатково надсилати окремими файлами. В лівому верхньому куті – індекс УДК, через рядок по центру – назва статті великими літерами жирним шрифтом. Через рядок – ініціали та прізвище автора (авторів) жирним шрифтом, в наступному рядку – курсивом повна назва установи, місто, країна та електронна адреса (автори з різних установ нумеруються верхніми індексами). Через рядок – анотація на англійській мові:прізвище та ініціали автора (авторів), назва статті та текст анотації (не більше 60 слів). Через рядок – основний текст статті. Список використаної літератури наводиться за алфавітом в кінці публікації, розмір шрифту – 10 (слово "Література" не ставиться). Посилання на літературу наводяться у тексті в квадратних дужках [1]. Прохання в тексті не використовувати різні регістри, переноси та жорсткі пробіли.

УМОВИ ДРУКУВАННЯ СТАТТІ У ЗБІРНИКУ

Для внесення тексту доповідей у збірник робіт конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету:
- файл з матеріалами доповіді на поштову (диском чи дискетою) або електронну адресу оргкомітету;
- роздрукований та підписаний авторами примірник статті.

УВАГА!!!
01 вересня 2014 р. – кінцевий термін подачі матеріалів

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають наведеним вимогам та основним тематичним напрямкам конференції

Адреса оргкомітету конференції:

Національний природний парк «Сколівські Бескиди»
вул. Князя Святослава, 3
м. Сколе, Львівська область, Україна, 82600

Контактна особа:
Приндак Василь Петрович
тел.: +38 (096) 828-26-76, (095) 632-61-64;
тел./факс +38 (03251) 2-14-11
E-mail: pryndak@ukr.net

Прес-служба НПП "Сколівські Бескиди"

Коментарі