Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Угруповання горобини звичайної

Горобинові угруповання субасоціації Sorbetum athyrietosum distentifoliae відносяться до підсоюзу Lunario - Acerenion pseudoplatani. На відміну від ценозів асоціації Sorbo - Aceretum pseudoplatani, які описані в Бещадському парку народовому, вони піднімаються вище - до 1150-1250 м. і характеризуються меншою флористичною насиченістю і монодомінантністю. Тут у 6 описаних угрупованнях знайдено всього 35 видів вищих рослин (табл. 1).

Таблиця 1. Фітоценотична характеристика угруповань Sorbetum athyrietosum distentifoliae

№ опису / Number of record 1 2 3 4 5 6
Дата 21.06 21.06 24.07 24.07 24.07 24.07
Лісництво, квартал / виділ В В В K26 В В
Висота н.р.м., м 1130 1250 1150 1150 1160 1150
Експозиція NO NO W NO NO NO
Стрімкість схилу, º 40 40 45 15 35 10
Зімкнутість ярусу А, % 80 70 90 85 90 85
Проективне покриття ярусу C, % 100 100 100 100 100 100
Площа тестділянки, м2 100 100 100 100 100 100
Чисельність видів 18 18 12 9 10 9

На відміну від бещадських угруповань в деревному ярусі відсутні явір і бук, і лише дуже рідко трапляються поодиноко особини смереки. Горобина не завжди має форму криволісся: на висоті біля 1150 м. це переважно прямостовбурні особини висотою до 4 м. Горобинники є корінними угрупованнями, які утворюють верхню межу лісу переважно на північно-східному схилі хребта Парашки у смузі дуже вапнистого флішу стрийської світи. Вище від них - лише зарості чагарників Duschekia viridis, Salix silesiaca та ін., які контактують з лучними ценозами.

Коментарі

Ім’я або нік
Пошта
Сайт