Головна
Новини НПП
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Екологічне виховання людини як особистості

Дбайливе ставлення людини до природи складається не тільки з уміння використовувати її плоди. Дуже важливим є те, щоб усвідомлення значимості природи стало внутрішнім надбанням особистості. Тому потрібно формувати екологічну свідомість школярів, що проходить найбільш ефективно, якщо педагогічний процес екологічного виховання враховує психологічні особливості учнів та процеси формування екологічної свідомості.

Аналіз сучасного стану екологічної грамотності майбутніх спеціалістів виробничої сфери засвідчує, що у значної частини цієї категорії молодих людей переважає утилітарний підхід до природи, проблеми екології не включені в систему особистісних цінностей, не є частиною їхніх моральних переконань, для багатьох із них притаманний пасивно-споживацький рівень взаємодії з природою. Нерідко екологічні знання, отримані в процесі навчання, мають невпорядкований, безсистемний характер, уміння і навички екологічного спрямування носять переважно вузько кон’юнктурне забарвлення, не співвідносяться з аксіологічною життєвою домінантою – гармонізацією суспільства й природи, необхідності збереження як цінності людини, так і навколишнього природного середовища.

Екологічне виховання людини як особистості

Екологічне виховання вже перестало бути новим елементом для нашої школи, якому раніше майже або й зовсім не приділялося уваги. Загрозлива екологічна ситуація, що склалася, зробила його одним з найпріоритетніших напрямків в галузі освіти та виховання. Вже зараз в багатьох середніх навчальних закладах України вводиться такий предмет як екологія, створюються факультативи. Все більше освітян схиляються до необхідності екологізації всіх навчальних предметів.

Екологічне виховання - це неперервний процес навчання, виховання, самоосвіти, накопичення досвіду і розвитку особистості, спрямований на формування ціннісних орієнтацій, норм поведінки і спеціальних знань щодо збереження навколишнього середовища і природокористування, реалізованих в екологічно грамотній діяльності.

Відповідно даній орієнтації учнів вчать спостереженню та співпереживанню всьому, що їх оточує в зовнішньому середовищі - кожній рослині, кожній тварині, кожній людині.

Усвідомлюючи дану проблему працівниками НПП "Сколівські Бескиди" розпочато ряд екологічних акцій та уроків, спрямованих на підвищення екологічної свідомості серед школярів району. Зокрема:

- при парку створені три еколого-просвітницькі центри, мета яких проведення еколого-просвітницької роботи серед дітей, школярів, студентів, широкого загалу людей;
- розширення контактів з громадськістю, розповсюдження знань про стан ведення лісового господарства, його розвиток та державну лісову політику;
- влаштування екскурсій з елементами відпочинку на природі;
- ознайомлення відвідувачів парку з побутом бойківського краю, його сакральною архітектурою та культурою, а також з тваринним та рослинним світом цієї території.

Особливу увагу заслуговує еколого-просвітницький центр в Бутивлянському лісництві, де можна побачити гербарії рослин у файлах; стенд анатомічної будови рогів оленя благородного; стенд анатомічної будови рогів козулі європейської; фотоілюстрація із старовинних та сучасних фотографій, де можна порівняти різні архітектурні і природні об’єкти з віковою різницею приблизно 100 років; «дерево-загадка», на якому зображено 10 фігур живих істот; наукові видання нацпарку. Еколого-просвітницький центр на базі Бутивлянського лісництва обладнаний плакатами на природничу тематику, меблями (столи, крісла та ін.). Кабінет укомплектовується літературою на природничу тематику, яка може бути використана для написання рефератів, пізнавальних цілей. Одна з кімнат центру обладнана під музей, де зібрані експонати побуту бойківщини і тут проводяться екскурсії, де відвідувачі ознайомлюються із звичаями, культурою, обрядами та побутом жителів цього регіону.

Екологічне виховання людини як особистості

При національному парку діють три шкільні лісництва, основу діяльності яких складає організація навчально-виховного процесу, експериментальної і дослідницької роботи та продуктивної праці учнів. Робота шкільного лісництва побудована на принципі самоврядування.

Завдячуючи спільній співпраці з КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» в Сколівській ЗОШ І ст. діє гурток «Юні друзі природи». На заняттях цього гуртка велика увага приділяється практичним та теоретичним навикам, мета яких «відчути» природу, побути частинкою самої природи. Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» — це позашкільний навчальний заклад, що об’єднує і координує систему позашкільної і позакласної роботи біолого-екологічного та натуралістичного спрямування в області. Це чи не єдиний екологічний центр, який в сьогоднішніх умовах плідно працює і приносить відповідні плоди, яких може зразу не побачити, але пройдуть роки, і сподіваюсь, посіяне «екологічне насіння» проросте.

Окремим пунктом слід виділити проведення конкурсів на природоохоронну тематику (кращий твір та малюнок, пасхальна писанка, фотоконкурс, новорічна композиція та ін.), мета яких - формування активної громадянської позиції щодо збереження природи, залучення підростаючого покоління до природоохоронної діяльності.

Із загостренням екологічної ситуації, зумовленої антропогенними перетвореннями природного середовища та необхідністю розв'язання екологічних проблем виникла необхідність впровадження екологічної освіти та виховання в школі як пріоритетних освітньо-виховних напрямів, що відіграють вирішальну роль у формуванні системи моральних цінностей, відповідних світоглядних позицій та переконань, свідомого ставлення до навколишнього середовища. Адже психологічна готовність особистості до вирішення екологічних проблем формуються насамперед у старшому шкільному віці.

Марина Приндак,
Провідний інженер з еколого-освітньої роботи
НПП «Сколівські Бескиди»

Коментарі