Головна
Новини НПП
Інтерактивна мапа
Механізми громадського контролю
Комунікація з громадськістю
Репрезентативні ділянки
Послуги
Садивний матеріал
Основні дані
Завдання НПП
Законодавство
Природні умови
Рослинність
Ліси
Тваринний світ
Птахи
Об'єкти неживої природи
Путівники
Туристичні маршрути
Публікації про НПП
Джерела інформації
Рекомендовані сайти
Фотогалерея
Відео
Контакти


Актуальність запровадження наближеного до природи лісівництва

запровадження наближеного до природи лісівництва

Науковці, лісівники-практики і громадськість, яка переймається природоохоронними проблемами впритул наблизились до розуміння того, що для розв’язання нагромадженого комплексу проблем екологічного, економічного і соціального характеру пов’язаних із функціонуванням лісового комплексу, необхідні кардинальні системні зміни організаційно-правового характеру, побудовані на принципах наближеного до природи лісівництва.

В першу чергу це стосується Карпатського регіону. Основними такими принципами є:

- безперервне існування лісового покриву;
- збереження біологічного різноманіття;
- відтворення структури природних різновікових лісів;
- вирубування деревини в об’ємі річного приросту;
- природоохоронні технології заготівлі деревини.

Цього можна досягти реалізувавши на практиці перш за все вибіркову систему господарювання, шляхом переходу від переважаючих суцільно-лісосічних способів рубок до раціонального поєднання вибіркових і поступових способів рубок, з формуванням різновікової структури насаджень.

Останні сто років ведення лісового господарства на території України характеризується надмірним застосуванням суцільних рубок головного користування (85% за площею і 89% за запасом деревини), що призвело до вирощування в основному одновікових, штучно створених (55 %) насаджень, зокрема похідних ялинників в Карпатському регіоні, наявності значних площ лісів вегетативного походження. Такі деревостани характеризуються меншою біологічною стійкістю, спрощеною структурою, збідненим біорізноманіттям порівняно з природними лісами. Вирішення цих проблем, особливо в гірських умовах, екологічна вразливість яких є дуже високою, шляхом інтенсифікації лісогосподарських заходів спрямованих в першу чергу на переформування переважаючих в лісовому фонді одновікових насаджень у різновікові, багатоярусні – було б добрим початком змін.

Вибіркова система господарювання покращує естетичну привабливість і біологічну різноманітність лісових екосистем, тому вона повинна бути домінуючою в господарській та рекреаційній зонах національних природних парків, в зоні антропогенних ландшафтів біосферних заповідників, в захисних, водоохоронних та рекреаційно-оздоровчих лісах всіх суб’єктів господарювання.

Отже, вибіркова система господарювання – це шлях до гармонії лісового господарства і природи. Вона найкраще забезпечує багатофункціональність лісу, гармонійні поєднання екологічних, економічних і соціальних функцій лісового господарства, його сталий розвиток та відповідатиме вимогам громадянського суспільства.

Коханець М.І.,
старший науковий співробітник
НПП "Сколівські Бескиди"

Коментарі